DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

22-02-2016 09:36
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Theo đó, cùng với đẩy mạnh việc tuyên truyền, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt cải cách hành chính theo hướng trong sạch, minh bạch, hiện đại, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của Nhân dân; xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Kịp thời xử lý việc lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

TP cũng giao các Sở TT&TT, VH&TT, cơ quan báo chí TP đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng và thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng Thủ đô.
TAG: