Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu CNC Hòa Lạc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, TP yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Thạch Thất, Quốc Oai tập trung chỉ đạo công tác kiểm đếm, lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ chức thực hiện phương án... đảm bảo tiến độ hoàn thành công tác GPMB. Chủ động rà soát chính sách đặc thù của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, các quy định thực hiện Luật Đất đai năm 2013 để kịp thời đề xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo GPMB TP kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc để được chỉ đạo, giải quyết theo quy định.

Trường hợp có thắc mắc kiến nghị phải kịp thời chỉ đạo, giải quyết theo quy định; tăng cường tuyên truyền, vận động để người bị thu hồi đất hiểu, đồng thuận với chủ trương thu hồi đất của Nhà nước. Trường hợp đã thực hiện đầy đủ các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng người bị thu hồi đất vẫn cố tình không chấp hành thì có biện pháp kiên quyết để thu hồi đất theo quy định.

Về đề xuất vị trí quỹ đất tái định cư còn thiếu của dự án trên địa bàn huyện Quốc Oai (khoảng 3,8ha), TP yêu cầu Sở QHKT, UBND huyện Quốc Oai khẩn trương thực hiện chỉ đạo của TP để bố trí, báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 15/8/2014.

Đối với diện tích 11,24ha còn lại của khu tái định cư 52,7ha phục vụ di chuyển các đơn vị quân đội (đã phê duyệt phương án), yêu cầu UBND huyện Thạch Thất tập trung tuyên truyền, vận động, có giải pháp đảm bảo hoàn thành công tác GPMB, thu hồi phần diện tích đất còn lại này trong tháng 8/2014.

Khu tái định cư Nam tỉnh lộ 420, UBND huyện Thạch Thất tập trung thực hiện công tác GPMB phần diện tích còn lại (7,8ha), hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, đẩy nhanh tiến độ lập dự án đầu tư giai đoạn 2 (26ha); Chủ động phối hợp với Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc để sớm hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất diện tích 44,27ha địa bàn xã Hạ Bằng thuộc dự án xây dựng hạ tầng bằng nguồn vốn ODA, báo cáo Sở TN&MT thẩm định trình UBND TP theo quy định.

Về kinh phí bồi thường, hỗ trợ, TP giao UBND các huyện Thạch Thất, Quốc Oai tổng hợp nguồn tài chính, tập trung giải ngân có hiệu quả nguồn tài chính đã được bố trí không để xảy ra tình trạng không sử dụng hết nguồn tài chính đã được bố trí. Đồng thời, chủ động đề xuất phương án bố trí, sử dụng kinh phí còn thiếu để phục vụ cho công tác GPMB của dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc, GPMB các dự án tái định cư, xây dựng hạ tầng khu tái định cư để Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Sở KHĐT có kế hoạch bố trí nguồn kinh phí theo tiến độ thực hiện.

Ban Chỉ đạo GPMB TP chủ trì giao ban hàng tháng cùng với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện Thạch Thất, Quốc Oai để kiểm điểm tiến độ GPMB, hướng dẫn xử lý các vướng mắc, tổng hợp, dự thảo báo cáo của UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực biện. Trường hợp vượt thẩm quyền chủ động báo cáo đề xuất UBND TP chủ trì giao ban để chỉ đạo thực hiện.     

TP cũng đề nghị Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chuẩn bị đầy đủ nguồn tài chính, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện Thạch Thất, Quốc Oai trong công tác GPMB, lập hồ sơ thu hồi đất và các công việc có liên quan khác theo tiến độ thực hiện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần