Khánh Hòa:

Đề nghị tạm dừng điều chỉnh quy hoạch hơn 1.560ha tại khu du lịch Bãi Dài

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedotrhi - Do không còn phù hợp với quy hoạch lớn đang triển khai tại huyện Cam Lâm, đồ án quy hoạch phân khu Khu 5, 6, 7 và một phần khu 3 – Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (KDL Bãi Dài) rộng hơn 1.560ha đang được đề nghị tạm dừng điều chỉnh…

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu 5, 6, 7 và một phần khu 3 thuộc Khu du lịch (KDL) Bắc bán đảo Cam Ranh.

Theo Sở Xây dựng, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung KDL Bắc bán đảo Cam Ranh (phía Tây đường Nguyễn Tất Thành) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 17/12/2020. Thời điểm phê duyệt trước khi Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành.

Hơn 1.560ha phía Tây Đại lộ Nguyễn Tất Thành đang được đề nghị tạm dừng quy hoạch. Ảnh: Trung Vũ.
Hơn 1.560ha phía Tây Đại lộ Nguyễn Tất Thành đang được đề nghị tạm dừng quy hoạch. Ảnh: Trung Vũ.

Ngoài ra, ngày 21/3/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW. Nghị quyết có nêu: “Lập mới và điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phù hợp với Nghị quyết số 09-NQ/TW nhằm điều chỉnh không gian đô thị hợp lý, gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương. Trong đó, huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế...".

Cũng theo Sở Xây dựng, hiện, đơn vị đã tiến hành lập đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm theo Quyết định giao nhiệm vụ số 891/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Cam Lâm (bao gồm KDL Bắc bán đảo Cam Ranh) và bám sát định hướng phát triển đã được quy định tại Nghị quyết số 09-NQ/TW, Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Nhiệm vụ của đồ án đã được Bộ Xây dựng tổ chức họp thẩm định và có Kết luận tại Thông báo số 115/TB-BXD ngày 22/7/2022. Ngoài ra, ngày 28/7/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Tờ trình số 6971/TTr-UBND gửi Bộ Xây dựng thẩm định, trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm.

Theo đó, đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm khi được phê duyệt sẽ thay thế hoàn toàn nội dung thuộc địa giới hành chính huyện Cam Lâm (trừ phần diện tích khu 7 thuộc thành phố Cam Ranh).

Khu vực huyện Cam Lâm được định hướng trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế... Ảnh: Trung Vũ
Khu vực huyện Cam Lâm được định hướng trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế... Ảnh: Trung Vũ

Sở Xây dựng cũng cho biết, việc tiếp tục triển khai các đồ án quy hoạch phân khu (3, 5, 6, 7) có thể gây trùng lắp và dẫn đến chồng chéo với phân khu 01 thuộc đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đã được UBND huyện Cam Lâm xác định tại Văn bản số 2353/UBND ngày 4/8/2022.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu (phía Tây đường Nguyễn Tất Thành) được triển khai theo đồ án điều chỉnh QHC KDL Bắc bán đảo Cam Ranh năm 2020 đến nay đã không còn phù hợp với định hướng phát triển của Nghị quyết số 09-NQ/TW, Nghị quyết số 42/NQ-CP. Việc này Bộ Xây dựng cũng đã góp ý tại Văn bản số 2709/BXD-QHKT ngày 20/7/2022.

Từ việc tổng hợp các nội dung nêu trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai các đồ án quy hoạch phân khu Khu 5, 6, 7 và một phần khu 3 – KDL Bắc bán đảo Cam Ranh; việc tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt các đồ án quy hoạch phân khu sẽ được xem xét sau khi đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm được phê duyệt.

Đồng thời, thống nhất chủ trương dừng triển khai lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung KDL Bắc bán đảo Cam Ranh (đã được UBND tỉnh cho phép lập tại Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 5/7/2022).

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Cam Lâm phối hợp Ban Quản lý KDL bán đảo Cam Ranh đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu 1 thuộc đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm để làm cơ sở quản lý đầu tư, xây dựng, cấp phép tại khu vực KDL Bắc bán đảo Cam Ranh.

Đối với phần diện tích khu 7 thuộc thành phố Cam Ranh, Sở Xây dựng cho biết, sẽ hướng dẫn thành phố Cam Ranh xác định ranh giới quy hoạch phân khu trong quá trình lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cam Ranh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, để làm cơ sở triển khai lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tại khu vực.