DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đề xuất giải pháp mang tính lâu dài nhằm phòng chống thiên tai

29-02-2016 18:02
Kinhtedothi - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, sáng 29/2.
Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, mặc dù tháng 2 có 9 ngày nghỉ Tết nhưng các Bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai tốt các chương trình, kết hoạch hành động về phát triển kinh tế  - xã hội (KT-XH). “Qua 2 tháng nhìn lại, tình hình KT-XH của đất nước tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết lĩnh vực”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu yêu cầu các Bộ, ngành chỉ đạo quyết liệt, tăng cường phối hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, phấn đấu thực hiện thắng lợi, đạt mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2016. 
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2016.
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2016.
Theo đó, tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu ổn định vĩ mô và tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Tiếp tục theo dõi sát tình hình, điều hành chủ động, linh hoạt kết hợp chặt chẽ giữa các công cụ chính sách tiền tệ, tài khóa, thương mại, đầu tư... để vừa ổn định vĩ mô vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%; tạo nền tảng vĩ mô vững chắc cho tăng trưởng cao hơn cho những năm tiếp theo.

Tập trung triển khai các biện pháp phòng chống xâm nhập mặn và khô hạn tại các tỉnh phía Nam, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; phòng chống rét ở các tỉnh phía Bắc. Kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định sản xuất và đời sống của người dân. Đề xuất các giải pháp mang tính lâu dài nhằm phòng chống và giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân.

Tập trung đẩy mạnh sản xuất; thúc đẩy xuất khẩu. Phát huy những kết quả đạt được, thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân các dự án, nhất là các công trình kết cấu hạ tầng, bảo đảm tiến độ.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách người có công, an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả các chương trình tạo việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hộ cận nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường phòng chống cháy nổ, nhất là tại các khu đông dân cư, khu công nghiệp, nhà xưởng...

Các ngành, các cấp chủ động cung cấp thông tin về tình hình
KT-XH; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo điều hành của Chính phủ; các cam kết quốc tế trong các Hiệp định Thương mại tự do (cả những mặt thuận lợi, cơ hội lẫn khó khăn, thách thức khi tham gia).

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan chuẩn bị, hoàn thiện các Báo cáo Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2015 và triển khai Kế hoạch năm 2016, các dự án Luật,... để báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Quốc hội tại Kỳ họp tới.
TAG: