Đề xuất giảm 50% phí cho các CTCK

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt nam (VASB) vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính và Chủ tịch UBCK Nhà nước đề xuất giảm 50% phí cho các công ty chứng khoán.

Theo Thông tư số 27/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về phí hoạt động chứng khoán áp dụng có hiệu lực từ ngày 12/4/2012, các thành viên giao dịch chứng khoán phải nộp mức phí giao dịch 0,03%/giá trị giao dịch cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư; 0,0075%/giá trị giao dịch đối với trái phiếu. Phí kết nối trực tuyến, lần đầu 150 triệu đồng/thành viên...