Đề xuất phục dựng ba hạng mục tại chùa Trăm Gian

Chia sẻ

KTĐT - Sở VHTT&DL Hà Nội vừa có công văn số 87/BC-SVHTTDL-QLDS, báo cáo phương án tu bổ, phục dựng hạng mục gác Khánh, nhà Tổ và bậc cấp Tiền đường tại chùa Trăm Gian (Chương Mỹ, Hà Nội), gửi Bộ VHTT&DL và UBND TP Hà Nội.

Sau một thời gian làm việc, đánh giá hàng trăm cấu kiện còn lại, lên phương án bảo tồn, Hội đồng tư vấn đã tư vấn cho Sở VHTT&DL những đề xuất bảo tồn. Theo báo cáo, đối với gác Khánh, nên đưa phương án phục dựng lại theo đúng nguyên mẫu kiến trúc... Các chân tảng đá, ngói lợp sẽ tận dụng tối đa các thành phần cũ hiện còn, phần thiếu sẽ thay thế bằng các sản phẩm phục chế theo đúng nguyên mẫu cũ. Các phần trang trí trên mái sẽ căn cứ hồ sơ ảnh cũ để phục dựng.

Về hạng mục nhà Tổ, Sở đề xuất giữ lại hệ thống khung gỗ đã làm và lắp dựng hoàn thiện.

Đối với bậc thềm phía trước Tiền đường sẽ được xử lý theo hướng sử dụng lại các bậc đá đã bị dỡ ra hiện còn, tu bổ lại toàn bộ kiến trúc này đảm bảo sự tương đồng, bảo tồn các thành phần cũ trong đó có những rồng đá thành bậc rất quý hiếm, đồng thời cũng đảm bảo thuận tiện, an toàn cho việc đi lại.

Kết luận cuối cùng cho phương án trùng tu, phục dựng sẽ được UBND TP Hà Nội và Bộ VHTT&DL xem xét đưa ra trên cơ sở thực tế và sự tư vấn của các cơ quan có chuyên môn.