Đề xuất xây dựng 7.500 cầu dân sinh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến nay đã có 60/63 Sở GTVT gửi báo cáo về nhu cầu đầu tư xây dựng cầu dân sinh với số lượng khoảng 7.500 cầu.

Trong đó, số lượng cầu treo đề xuất xây dựng là 1.218 cầu. Cụ thể 50 tỉnh có vùng dân tộc thiểu số đề xuất xây 1.215 cầu, trong đó 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên là 1.196 cầu, 22 tỉnh còn lại là 19 cầu; 10/13 tỉnh không có vùng dân tộc thiểu số đề xuất 3 cầu (còn lại 3 tỉnh không báo cáo là  TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Tháp). Thực hiện Đề án đầu tư xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã lập Đề án rà soát lại nhu cầu của 50 tỉnh có vùng dân tộc và miền núi, qua đó đề xuất 236 vị trí phù hợp để xây dựng cầu treo, trong đó có 186 cầu treo tại 28 tỉnh miền núi phía Bắc, Trung du và Tây Nguyên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần