Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2

Vũ Lê
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 tại ô đất HTKT-02 tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh.

Theo đó, khu vực điều chỉnh là ô đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật, ký hiệu HTKT - 02 (Trạm cấp nước sạch) có diện tích khoảng 5.537m2, thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2.

 Một ô đất cây xanh tại Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2. 

Ô đất được giữ nguyên chức năng quy hoạch sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt (đất đầu mổi hạ tầng kỹ thuật), chỉ điều chỉnh công năng các hạng mục công trình (từ Trạm cấp nước sang Trạm bơm tăng áp) để phù hợp với nguồn cấp nước theo định hướng quy hoạch.

Giữ nguyên mạng lưới đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật xung quanh ô đất HTKT-02 theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, tỷ lệ 1/500 được duyệt.
Kết nối hài hòa về tồ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan và khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với khu vực lân cận.

Mục tiêu của việc điều chỉnh nhằm triển khai cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đảm bảo phù hợp với nguồn cấp nước đã triển khai đầu tư tại khu vực; Hoàn chỉnh về kiến trúc cảnh quan của khu vực, góp phần cải tạo, khớp nối đồng bộ về không gian của khu đô thị.
Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch không làm ảnh hưởng đến định hướng Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 được duyệt.

UBND TP giao UBND huyện Mê Linh phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị và các đơn vị có liên quan tổ chức công bố công khai đồ án được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và Nhân dân biết, tổ chức thực hiện.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trên cơ sở điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được duyệt, tổ chức lập dự án đầu tư theo các quy định hiện hành của Nhà nước và TP về đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng.