Điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Vinataba

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

Cụ thể, duy trì hai đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ là Công ty Thương mại miền Nam và Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá. Giữ nguyên Công ty TNHH MTV Viện Kinh tế Kỹ thuật thuốc lá và chuyển thành doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuyển Công ty Thuốc lá Đà Nẵng thành công ty con của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long.

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam thực hiện thoái hết vốn nhà nước tại Công ty CP Vinawa.
Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức lại Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki theo quy định của pháp luật.

Các công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn, Thuốc lá Thăng Long, Thuốc lá Bắc Sơn, Thuốc lá Thanh Hóa và Viện Kinh tế Kỹ thuật thuốc lá tiếp tục nắm giữ phần vốn đã đầu tư tại các Công ty CP Hòa Việt, Ngân Sơn, Cát Lợi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu Tổng Công ty theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

Mục tiêu của Đề án này là xây dựng Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam thành Tổng Công ty Nhà nước mạnh có quy mô lớn, công nghệ hiện đại; là đầu mối tổ chức sắp xếp, thúc đẩy ngành thuốc lá Việt Nam phát triển; cạnh tranh được với các tập đoàn nước ngoài, từng bước vươn ra khu vực và thế giới...

Theo Đề án tái cơ cấu, ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty là sản xuất kinh doanh thuốc lá. Bên cạnh đó, Tổng công ty được kinh doanh các ngành, nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính là chế biến thực phẩm; ngành nghề kinh doanh khác do Bộ Công Thương quyết định.

Tháng 1/2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mức vốn điều lệ đến năm 2016 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là 7.163.624.443.631 đồng.