DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Điều tra ứng dụng máy tính và Internet tại đơn vị hành chính sự nghiệp

02-11-2015 18:13
Bộ TT&TT vừa gửi công văn đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị phối hợp tổ chức thực hiện điều tra ứng dụng máy tính và Internet tại các tổ chức kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2015.
Ngày 29/10/2015 Bộ trưởng Bộ TT&TT đã có Quyết định số 1833/QĐ-BTTTT ban hành phương án điều tra ứng dụng máy tính và Internet tại các cơ sở kinh tế và đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2015. Theo đó phạm vi của cuộc điều tra thống kê này là toàn bộ các doanh nghiệp Nhà nước trên phạm vi cả nước gồm các Tập đoàn/Tổng Công ty 90/Tổng Công ty 91, các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối.

 Bộ TT&TT đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở TT&TT chủ trì tổ chức thực hiện, có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước thuộc đối tượng điều tra có trụ sở chính tại địa bàn thực hiện nghiêm túc quyết định của Bộ trưởng Bộ TT&TT, báo cáo chính xác, đầy đủ và đúng thời gian các chỉ tiêu thống kê theo phiếu điều tra.
Đều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe  nhìn sẽ được Bộ TT&TT chủ trì tiến hành theo chu kỳ 5 năm. Nguồn: Internet
Đều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn sẽ được Bộ TT&TT chủ trì tiến hành theo chu kỳ 5 năm. Nguồn: Internet
Trước đó, Văn phòng Chính phủ mới có công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chỉ đạo về đề nghị của Bộ TT&TT trong việc triển khai điều tra thống kê hiện trạng phổ cập điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc 2015.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp nguồn số liệu đã có, những mảng số liệu còn thiếu và thực sự cần thiết phải tổ chức điều tra hoặc kết hợp thêm với điều tra các nội dung cần thiết khác. Trên cơ sở đó, hoàn thiện phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe  nhìn toàn quốc năm 2015 làm căn cứ xác định kinh phí thực hiện cuộc điều tra bảo đảm triệt để tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo Quyết định 803/QQD-TTg ngày 28/6/2012 về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia, điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn sẽ được Bộ TT&TT chủ trì tiến hành theo chu kỳ 5 năm đối với điều tra toàn bộ (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 0 và 5) và chu kỳ hàng năm đối với điều tra chọn mẫu.

Các cuộc điều tra này sẽ cập nhật hiện trạng sử dụng điện thoại, máy tính, Internet, máy thu thanh, máy thu hình ở các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đoàn thể, chính quyền, trường học, trạm y tế cấp xã; phát triển hạ tầng, mạng lưới của các doanh nghiệp, đài phát thanh và truyền hình. Kết quả điều tra là cơ sở để điều chỉnh, xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển thông tin và truyền thông ở từng giai đoạn phát triển.

Cuộc điều tra thống kê toàn quốc về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn lần đầu tiên đã được Bộ TT&TT tiến hành vào năm 2010 với các chỉ tiêu điều tra, thống kê khá tổng hợp. Cuộc điều tra này được thực hiện từ thời điểm 0h ngày 1/6/2010, tại hơn 20 triệu hộ gia đình với 80.540.819 nhân khẩu, 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các điểm Bưu điện văn hóa xã. 14 doanh nghiệp viễn thông, Internet có hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ, 67 đài PT-TH trên cả nước cũng được điều tra thống kê.
TAG: