Đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế, thương mại quốc tế có Trưởng đoàn mới

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 4/7/2023 bổ nhiệm Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm giữ chức Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, thay ông Trần Quốc Khánh đã nghỉ hưu theo chế độ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân

Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế (Đoàn ĐPCP) là cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ tiến hành đàm phán quốc tế về kinh tế và thương mại; là cơ quan phát ngôn chính thức về tình hình thực hiện các cam kết về kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam. 

Đoàn ĐPCP có nhiệm vụ chính như: Bảo vệ và tăng cường lợi ích kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng chiến lược và phương án đàm phán trong khuôn khổ Tổ chức thương mại thế giới (WTO), ASEAN, APEC, ASEM, các hiệp định, thỏa thuận song phương và đa phương liên quan đến mở cửa thị trường; đàm phán và vận động các nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, theo sự phân công và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương; theo dõi, đôn đốc việc thực thi các cam kết về kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam. Cung cấp thông tin và giải thích cho các Bộ, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm về các cam kết chính thức của Việt Nam...

Trưởng đoàn Đoàn ĐPCP là Thứ trưởng Bộ Công Thương, do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Các Phó trưởng đoàn và thành viên đoàn là cán bộ cấp Vụ của một số Bộ, cơ quan liên quan trực tiếp đến một số lĩnh vực, nội dung đàm phán chủ yếu.