Doanh nghiệp chế xuất bị truy thu hơn 1.140 triệu đồng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan TP.HCM vừa tiến hành truy thu hơn 1.140 triệu đồng từ một doanh nghiệp chế xuất do khai báo sai định mức loại hình sản xuất xuất khẩu.

Đó là Công ty TNHH D.Đ.M (Khu chế xuất Tân Thuận- TP.HCM). Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã kiểm tra các tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu theo loại hình SXXK và hồ sơ thanh khoản từ năm 2009 đến 2013.
Qua kiểm tra chi tiết hồ sơ thanh khoản, Đoàn kiểm tra phát hiện trong giai đoạn 2009 đến 2011, doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu vải may các sản phẩm xuất khẩu có sự khác biệt như: khổ vải, thành phần, đơn giá... nhưng doanh nghiệp không tách mã nguyên phụ liệu, mà để một mã gọi chung là “vải chính, vải phụ các loại” trừ chung cho tất cả các mã hàng có sử dụng vải.
Do việc không tách mã chi tiết từng loại vải như đã nêu trên, nên khi trừ nguyên liệu trên các bản thanh khoản cũng không theo loại vải... từ 2012 đến thời điểm kiểm tra doanh nghiệp đã tách mã nguyên liệu vải theo quy định để đưa vào hồ sơ thanh khoản.
Doanh nghiệp chế xuất bị truy thu hơn 1.140 triệu đồng - Ảnh 1
Căn cứ vào Bản thông báo định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu đã được chi cục hải quan làm thủ tục thông quan xác nhận, căn cứ vào tài liệu, chứng từ do bộ phận kỹ thuật, bộ phận xuất nhập khẩu cung cấp và quá trình sản xuất thực tế tại công ty, Đoàn kiểm tra xác định, định mức do bộ phận kỹ thuật đưa ra là định mức tiêu hao thực tế trong sản xuất một sản phẩm (Đã bao gồm mức hao hụt do lỗi vải, trừ đầu cây, đầu bàn, lỗi cắt, may, in, sản phẩm không đạt chất lượng xuất khẩu, thất thoát...). Tuy nhiên, trên cơ sở bản định mức này doanh nghiệp còn cộng thêm 2% tỷ lệ hao hụt cho mỗi mã sản phẩm.
Sau khi nghe giải trình và cùng các nhận sự của doanh nghiệp tính toán cụ thể ở từng công đoạn sản xuất, cũng như các chứng từ chứng minh có sự hao hụt sản phẩm, Đoàn kiểm tra nhận thấy doanh nghiệp khai báo, đăng ký định mức với cơ quan Hải quan có tỷ lệ hao hụt 2% là cao hơn thực tế sản xuất.
Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn và đề nghị doanh nghiệp tự rà soát tính toán lại để điều chỉnh phần tỷ lệ hao hụt ghi trên các bản định mức đã đăng ký với cơ quan Hải quan. Qua rà soát và tính toán lại doanh nghiệp đã thừa nhận khai báo tỷ lệ hao hụt cao hơn định mức thực tế sản xuất là 2% trên lượng vải sản xuất hàng xuất khẩu đã thanh khoản. Công ty cũng không chứng minh được lượng vải khai tăng tỷ lệ hao hụt này còn tồn kho.
Với kết quả trên, Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã ban hành Quyết định ấn định thuế đối với lượng vải khai báo tỷ lệ hao hụt với cơ quan Hải quan cao hơn tỷ lệ hao hụt trong định mức sản xuất (định mức tiêu hao) thực tế tại Công ty là 2% trên lượng vải đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu đã thanh khoản từ năm 2009 đến 2013 tương ứng với 200.754,03  yards vải các loại. Tổng số tiền thuế bị truy thu trên 1.140 triệu đồng.
Ngoài ra, Chi cục Kiểm tra sau thông quan còn lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với Công ty này về hành vi khai sai dẫn đến làm tăng số thuế được miễn (khai tăng tỷ lệ hao hụt so với định mức tiêu hao thực tế nguyên liệu sản xuất hàng hóa để xuất khẩu), mà không khai bổ sung trước thời điểm cơ quan Hải quan kiểm tra phát hiện.