Đốc thúc DNNN quyết toán lợi nhuận với cơ quan Thuế

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng cục Thuế vừa yêu cầu cơ quan Thuế các địa phương tổ chức kiểm tra, xác định lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN của các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và đôn đốc DN này kê khai quyết toán lợi nhuận còn lại và nộp vào ngân sách theo quy định.

Theo Tổng cục Thuế, năm 2014, Chính phủ giao dự toán thu NSNN từ cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Để phấn đấu hoàn thành dự toán Chính phủ giao, các cục thuế tổ chức kiểm tra, xác định lợi nhuận còn lại và đôn đốc DN nộp lợi nhuận còn lại.

 
Tiếp nhận hồ sơ khai, nộp thuế tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: T.Hằng
Tiếp nhận hồ sơ khai, nộp thuế tại Cục Thuế Hà Nội. 
Theo đó, đối tượng quyết toán lợi nhuận còn lại để kê khai và nộp trực tiếp vào NSNN bao gồm: Công ty TNHH một thành viên là công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế Nhà nước, Công ty TNHH một thành viên là công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, Công ty TNHH một thành viên là công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con; Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)...

Trên cơ sở đó, đối với các công ty cổ phần, công ty liên kết có vốn góp của công ty mẹ, cơ quan Thuế sẽ kiểm tra, xác định cổ tức được chia hoặc đã tạm chia cho phần vốn của công ty mẹ theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị và đôn đốc nộp cổ tức được chia cho phần vốn góp của công ty mẹ về công ty mẹ để công ty mẹ kê khai, nộp ngân sách.

Đối với DN là công ty TNHH một thành viên độc lập 100% vốn Nhà nước do bộ, ngành, địa phương là đại diện chủ sở hữu, cơ quan Thuế sẽ kiểm tra, xác định số lợi nhuận còn lại, sau khi trích lập các Quỹ theo quy định và phối hợp với SCIC đôn đốc DN nộp lợi nhuận còn lại về Quỹ đặt tại SCIC để SCIC nộp NSNN.

Đối với các công ty cổ phần có vốn nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu thuộc đối tượng nộp cổ tức được chia thì thực hiện kiểm tra, xác định số cổ tức được chia hoặc đã tạm chia cho phần vốn Nhà nước theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị của công ty cổ phần và phối hợp với SCIC đôn đốc DN thực hiện nộp cổ tức, các khoản phải trả (tiền cổ phần hoá DN, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước của các năm trước) và lãi chậm nộp phát sinh./.