Đổi mới tư duy, phát triển bằng sức mạnh nội lực

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 4/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 20-KL/TW của Bộ Chính trị khóa IX; phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 20-KL/TW, kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2006 - 2010 đạt 9,75%/năm, bình quân 2 năm 2011 - 2012 tăng trưởng 8,18%; GDP bình quân đầu người năm 2012 đạt 20,23 triệu đồng, tăng 4 lần so với năm 2002. Thu ngân sách năm 2012 đạt 5.692 tỷ đồng (gấp 3,62 lần so với năm 2003). Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3%/năm, năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 15,61%.

Đổi mới tư duy, phát triển bằng sức mạnh nội lực - Ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật vị trí, vai trò quan trọng, tiềm năng lợi thế, cũng như đòi hỏi Nghệ An phải tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Theo đó, Nghệ An cần đổi mới tư duy theo hướng đi lên bằng chính sức mạnh nội lực; đặt sự phát triển của Nghệ An trong sự phát triển chung của vùng, có sự liên kết, gắn kết với các địa phương xung quanh. Tỉnh cần phát huy sức mạnh nội lực thông qua phát triển các thành phần kinh tế, bao gồm cả kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; phát huy tối đa các nguồn lực, chú ý vấn đề an ninh tôn giáo, phát triển khu vực miền Tây.

Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An - tỉnh đầu tiên có Nghị quyết của Bộ Chính trị, sẽ nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, kết hợp với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trên thực tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần