DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đổi mới tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Bài, ảnh: Hồng Thái
29-04-2021 09:14
Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội là một trong những địa phương tích cực trong việc đổi mới tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.
Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Hà Nội, công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng luôn được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện cùng với thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.
Đồng thời, gắn chặt chẽ việc tuyên truyền phổ biến, pháp luật với việc tuyên truyền và thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nội dung hình thức tuyên truyền PBGDPL về PCTN được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Kết quả, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP.
 Thí sinh tham gia Cuộc thi ''Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2020'' dưới hình thức video.
Đáng chú ý, năm 2020 là năm Hà Nội lần đầu tiên tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật PCTN” bằng hình thức xây dựng video. Đây là mô hình sáng tạo mới trong công tác tuyên truyền, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Mô hình thi dưới dạng xây dựng video vừa đáp ứng phòng, chống dịch, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, nhiều sản phẩm cuộc thi trở thành sản phẩm truyền thông và truyền hình. Các video có chất lượng sau cuộc thi được tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

Năm học 2019 - 2020, Sở Tư pháp phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở TT&TT tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với quy tắc ứng xử trong trường học và quy tắc ứng xử nơi công cộng”. Kết thúc cuộc thi, có gần 188.000 lượt truy cập với gần 53.500 học sinh tham gia thi tìm hiểu. Cuộc thi đã góp phần giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh; hình thành thái độ tôn trọng và ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN trên địa bàn Hà Nội, theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương, phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề này; đa dạng hóa công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL về PCTN; chú trọng tuyên truyền sâu rộng những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ công dân, DN, những vấn đề hay xảy ra trong các lĩnh vực về đất đai, nhà ở, xây dựng, quản lý sử dụng tài sản công.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần công khai, minh bạch trong hoạt động để mọi người dân có thể tham gia giám sát, từ đó giúp phòng, chống tham nhũng có hiệu quả hơn. Tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng gắn với xử lý nghiêm các vụ án về tham nhũng, đẩy mạnh cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt các quy tắc ứng xử; gắn chặt công tác PCTN với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ...