Đội ngũ cán bộ tư pháp cấp huyện, xã còn mỏng

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 8/1, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2013 tại Hà Nội.

Theo báo cáo, hiện cán bộ tư pháp cấp huyện còn mỏng, từ năm 2007 - 2011 chỉ tăng 15%, trong khi nhiều nhiệm vụ đã được tăng cường cho phòng tư pháp. Tại cấp xã, hiện vẫn còn gần 70% xã mới chỉ bố trí được 1 công chức tư pháp - hộ tịch. Công chức tư pháp - hộ tịch có trình độ trung cấp luật mới chiếm tỷ lệ trên 2/3, đặc biệt còn 5% số công chức chưa được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ hoàn thiện các văn bản quy định về tổ chức và hoạt động của ngành, kiện toàn tổ chức, bổ sung biên chế, cán bộ trong toàn ngành Tư pháp để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần