Đóng bảo hiểm tai nạn lao động bằng 1% quỹ lương đóng BHXH

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ảnh minh họa.

Theo Nghị định 37/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, người sử dụng lao động hàng tháng phải đóng 1% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
Ảnh minh họa.
Kinhtedothi - Ảnh minh họa.
Cụ thể, các đối tượng bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Không bao gồm NLĐ là người giúp việc gia đình.

Trường hợp người sử dụng lao động là DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm hoặc khoán được thực hiện đóng hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Người sử dụng lao động hàng tháng đóng mức 1% trên mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Từ ngày 1/1/2018 trở đi, Chính phủ sẽ quyết định mức đóng mới thấp hơn mức đóng quy định nêu trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần