Đống Đa tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 13/11, Quận ủy Đống Đa đã tổ chức Hội nghị quán triệt chỉ thị số 39 - CT/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” và triển khai kế hoạch của Quận ủy về việc lấy tín nhiệm; kiểm tra, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên; một số văn bản của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Kinhtedothi - Chiều 13/11, Quận ủy Đống Đa đã tổ chức Hội nghị quán triệt chỉ thị số 39 - CT/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” và triển khai kế hoạch của Quận ủy về việc lấy tín nhiệm; kiểm tra, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên; một số văn bản của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

 
Ông Lê Tiến Nhật – Bí thư Quận ủy Đống Đa phát biểu tại hội nghị.
Ông Lê Tiến Nhật – Bí thư Quận ủy Đống Đa phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe, quán triệt các văn bản quan trọng của Trung ương, Quận ủy như: Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; Hướng dẫn số 09- HD/TU ngày 29/10/2014 của Thành ủy và kế hoạch của Thành ủy về việc thực hiện Quy định số 262 - QD/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị “về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”; triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014; Quán triệt các văn bản của Thành ủy, Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát, công tác nhân sự Ủy ban kiểm tra phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; Hướng dẫn của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác dân vận phục vụ đại hội.  

Theo đó, Quận ủy Đống Đa đề ra kế hoạch, công việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành trong tháng 12/2014. Ban Thường vụ quận ủy Đống Đa yêu cầu việc triển khai phải đảm bảo thực chất, đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.