EVN HANOI tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2016

Việt Cường
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 12/10, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2016.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc EVN HANOI Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2014 - 2015 với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV Tổng công ty đã đảm bảo cung ứng đủ điện, an toàn liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn Thủ đô.
Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống CBCNV. Trong 2 năm qua Tổng công ty đã triển khai một khối lượng lớn các nhiệm vụ kế hoạch do Thành ủy, UBND TP và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao: Tập trung thực hiện công tác “Tối ưu hoá chi phí” bao gồm các chỉ tiêu, nhiệm vụ tăng doanh thu, giảm chi phí SXKD điện, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Hoàn thiện và nâng cao năng lực hoạt động của các công ty điện lực trực thuộc; Thực hiện phương án tái cơ cấu Tổng công ty. Tổng Công ty đã xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Trong năm 2015 sản lượng điện thương phẩm đạt 14,136 tỷ kWh, tăng 12,54% so với năm 2014 và tăng 2,07% so với kế hoạch được giao; Số lượng khách hàng luỹ kế đến năm 2015: 2.200.922 tăng 3,34% so với năm 2014.
Ghi nhận những kết quả mà EVN HANOI đã đạt được Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đồng chí Khuất Quang Mậu lưu ý: Là một đơn vị trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của cả nước tập thể CBCNV EVN HANOI cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được đồng thời thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, gắn kết các đơn vị để người lao động đoàn kết, gắn kết với tập thể, doanh nghiệp, bên cạnh đó chú trọng công tác an toàn cho người lao động.