EVN khẳng định chưa đề xuất điều chỉnh giá điện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 16/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông cáo khẳng định “tại thời điểm hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưa có đề xuất gì về việc điều chỉnh giá điện.”

Theo thông cáo, EVN là tập đoàn kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo nhu cầu điện cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và phục vụ đời sống nhân dân, đồng thời Tập đoàn còn đảm nhiệm vai trò là công cụ vật chất điều tiết nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng.

EVN cũng nhấn mạnh, do điện là mặt hàng đặc biệt, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế xã hội nên giá bán lẻ điện là do Nhà nước quy định và kiểm soát chặt chẽ.

Thực hiện chủ trương từng bước thị trường hóa năng lượng và giá điện, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 24/2011/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường; Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 31/2011/TT-BCT quy định điều chỉnh giá bán điện theo các thông số đầu vào cơ bản.

Theo các quy định này, giá điện có thể được điều chỉnh khi các thông số đầu vào biến động so với thông số đầu vào đã sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành và phải được thực hiện công khai, minh bạch, chịu sự giám sát, xác nhận, kiểm tra của các bộ, các ngành.

Do đó, quá trình điều chỉnh giá điện của EVN đều phải được báo cáo và phải được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, của các bộ, ngành và Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào sức chịu đựng của nền kinh tế đất nước, đảm bảo thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội./.