DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Gần 10 năm chỉ một vài người thực hiện

16-11-2015 10:18
Kinhtedothi - Năm 2006, chủ trương khoán xe công được Bộ Tài chính đề xuất.
Tháng 5/2007, Thủ tướng ban hành Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg chính thức cho phép các chức danh từ tương đương Thứ trưởng trở xuống (ở cấp tỉnh là từ Phó Chủ tịch HĐND và UBND trở xuống) được khoán xe công. Tháng 9/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 103, quy định cơ chế và cách tính chi phí khi thực hiện khoán xe công. Như vậy, việc khoán xe công đã thành chính sách. Đến 30/9/2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 61/2010-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước.

Dù các văn bản pháp lý quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công đã được ban hành, tuy nhiên, đến nay, mới chỉ có một vài cá nhân thực hiện chính sách này.

Theo đánh giá của Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), số lượng xe ô tô công là khá lớn, trong khi đó, công tác quản lý vẫn còn gặp những khó khăn vướng mắc cần khắc phục như: Hiện tượng mua xe vượt tiêu chuẩn, định mức; việc điều chuyển xe ô tô giữa các đơn vị không đúng thẩm quyền quy định; quy định về khoán kinh phí xe ô tô hầu như không được áp dụng; việc sử dụng xe ô tô vào việc riêng, sử dụng xe sai đối tượng, sử dụng xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc với các chức danh không đủ tiêu chuẩn định mức vẫn diễn ra...

Để khắc phục những  tồn tại nêu trên và phù hợp với tình hình mới khi các phương tiện giao thông công cộng, xe cá nhân đã phát triển, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô công. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/9/2015.

Cục trưởng Cục Quản lý công sản Trần Đức Thắng cho biết, Quyết định 32/2015/QĐ-TTg có hiệu lực đã giúp xác định cụ thể số lượng xe ô tô trang bị cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị theo từng nhóm: Xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng, đảm bảo công khai, công bằng trong sử dụng xe ô tô công và cơ quan Nhà nước có thể kiểm soát được một cách dễ dàng số xe ô tô công được trang bị so với tiêu chuẩn, định mức do Thủ tướng Chính phủ quy định. Những thay đổi này đã góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong trang bị, sử dụng xe ô tô công.

Ngày 11/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, trong đó có nội dung từng bước thực hiện khoán xe công cho một số chức danh.

Theo tính toán, chi phí sử dụng một xe công trung bình khoảng 320 triệu đồng/năm, bao gồm cả chi phí trả lương lái xe, chi phí hao mòn, sửa chữa, xăng dầu… Số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có là 24.460 chiếc, nếu tính toán theo định mức mới ước tính sẽ giảm khoảng 7.000 xe so với hiện tại, mỗi năm ngân sách sẽ tiết kiệm được khoảng 500 tỷ đồng tiền mua xe thay thế, chưa tính chi phí vận hanh trong quá trình sử dụng.
TAG: