Gắn biển tên “Tự hào hàng Việt Nam” cho hơn 8.000 điểm bán hàng bình ổn giá

Chia sẻ

Kinhtedothi - Đẩy mạnh hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã có Công văn số 4502/SCT-QLTM về việc thực hiện treo băng rôn “Tự hào hàng Việt Nam”.

Chiều 11/7, Văn phòng Bộ Công Thương cho biết: Đối với các doanh nghiệp tham gia Chương trình Bình ổn thị trường, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu tổ chức quy cách điểm bán hàng bình ổn thị trường trực thuộc đúng như hướng dẫn tại Thông báo số 3540/TB-SCT ngày 21/4/2014 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện quy cách điểm bán hàng thuộc các chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố. Đồng thời, treo bổ sung băng rôn tại điểm bán với nội dung “Tự hào hàng Việt Nam”.

Bên cạnh đó, đối với các ban quản lý các chợ truyền thống, doanh nghiệp chủ quản các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện treo băng rôn với nội dung “Tự hào hàng Việt Nam” tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trực thuộc.

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã triển khai gắn biển tên “Tự hào hàng Việt Nam” cho hơn 8.000 điểm bán hàng bình ổn giá (với trên 90% là hàng Việt) trên địa bàn thành phố. Kinh phí triển khai gắn biển “Tự hào hàng Việt Nam” được huy động từ nguồn xã hội hóa.