Gia hạn Hiệp định tài trợ Dự án phát triển năng lượng tái tạo

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ quyết định gia hạn Hiệp định tài trợ (4564-VN) và Hiệp định viện trợ không hoàn lại (TF98460) cho Dự án “Phát triển năng lượng tái tạo” (REDP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc gia hạn thời hạn thực hiện Dự án đến ngày 30/6/2018 đối với Hiệp định Tài trợ (4564-VN) và ngày 30/6/2017 đối với Hiệp định Viện trợ không hoàn lại (TF98460).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn tất việc điều chỉnh các Hiệp định trên cho Dự án theo đúng quy định hiện hành.
Minh họa. Nguồn Internet
Minh họa. Nguồn Internet
Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ Ngoại giao,Tư pháp và các cơ quan có liên quan hoàn tất các thủ tục pháp lý để gia hạn thời hạn thực hiện Dự án theo các Hiệp định trên; tiến hành thủ tục điều chỉnh Báo cáo Nghiên cứu khả thi theo quy định hiện hành và phối hợp với WB rà soát, điều chỉnh và thống nhất kết quả và chỉ số thực hiện Dự án.

* Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” (Dự án) sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ.

UBND tỉnh Ninh Thuận ra Quyết định điều chỉnh Văn kiện Dự án theo thẩm quyền; đôn đốc chỉ đạo thực hiện, bảo đảm Dự án đạt mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Công hàm sửa đổi bổ sung Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ hai nước về khoản tài trợ bổ sung cho Dự án.