DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo khẩn trương và đúng luật

17-03-2016 17:02
Kinhtedothi - Ngày 17/3, Chánh Thanh tra TP - Phó Trưởng Tiểu Ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử TP Nguyễn Văn Tuấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tại 30 quận, huyện, thị xã về “Quán triệt và hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử ĐB Quốc hội Khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”. Ngày 16/3/2016, Tiểu Ban chỉ đạo giải quyết KNTC về bầu cử TP đã gửi Công văn số 596 đề nghị Ủy ban bầu cử (UBBC) các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo và tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn KNTC, kiến nghị về bầu cử theo đúng quy định pháp luật.  
Kinhtedothi - Ngày 17/3, Chánh Thanh tra TP - Phó Trưởng Tiểu Ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử TP Nguyễn Văn Tuấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tại 30 quận, huyện, thị xã về “Quán triệt và hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử ĐB Quốc hội Khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”.

Ngày 16/3/2016, Tiểu Ban chỉ đạo giải quyết KNTC về bầu cử TP đã gửi Công văn số 596 đề nghị Ủy ban bầu cử (UBBC) các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo và tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn KNTC, kiến nghị về bầu cử theo đúng quy định pháp luật.

 

Hội nghị trực tuyến “Quán triệt và hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử ĐB Quốc hội Khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”.
Trong đó lưu ý, việc tiếp nhận và xử lý đơn phải được thực hiện kịp thời; các tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn về bầu cử phải công khai lịch tiếp, mở sổ ghi chép, theo dõi việc tiếp và xử lý đơn theo quy định; không giải quyết những đơn tố cáo không có họ, tên người tố cáo, mạo danh để tố cáo. 

Tại hội nghị, Hàm Vụ trưởng Vụ theo dõi khiếu nại tố cáo (KNTC) và phòng chống tham nhũng (Văn phòng Chính phủ) Trần Văn Sơn nhấn mạnh: Hà Nội cũng như nhiều địa phương, nếu làm chưa tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC thì dẫn đến hậu quả phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, giảm sút lòng tin của quần chúng… Cuộc bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND là sự kiện vô cùng quan trọng, để thành công thì Hà Nội phải làm rất nhiều việc, trong đó hoạt động giải quyết KNTC phải được đặc biệt chú ý.

Trước 13 ý kiến tham luận từ UBBC một số quận, huyện trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng cho rằng: Việc bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND có thành công hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là ổn định chính trị - an toàn xã hội mà đặc biệt là giải quyết KNTC. Các địa phương cần căn cứ vào các quy định trong các Luật và thông tư hướng dẫn, để làm “gốc” của việc giải quyết KNTC, kiến nghị về bầu cử.

Để đảm bảo giải quyết KNTC kịp thời, đầy đủ thì phải xác định tinh thần rất khẩn trương, quyết liệt, làm việc công suất cao nhất. Trách nhiệm cuối cùng là giải quyết tận cơ sở để ổn định về giải quyết KNTC. Các đơn vị cũng cần phối hợp với lực lượng an ninh nắm bắt tình hình để tránh truyệt đối việc khiếu kiện lên cơ quan T.Ư trong thời gian bầu cử. Chỉ sơ suất một chút, dân kiến nghị chính đáng nhưng không được giải quyết triệt để sẽ ảnh hưởng rất xấu đến quá trình bầu cử.
TAG: