Giải tỏa các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 3/9, UBND huyện Phúc Thọ có công văn gửi các phòng chức năng liên quan và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn về thực hiện giải tỏa các tụ điểm chợ tạm trên địa bàn.

Công văn nêu rõ, hiện nay trên địa bàn huyện Phúc Thọ tồn tại nhiều điểm chợ tạm họp trên các trục đường gây mất an toàn giao thông, không đảm bảo vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến giữ gìn an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

 
Họp chợ lấn chiếm đường giao thông tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ.
Họp chợ lấn chiếm đường giao thông tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ.
Để đảm bảo thực hiện tốt "Năm trật tự và văn minh đô thị 2015", UBND huyện Phúc Thọ yêu cầu các xã, thị trấn rà soát, thống kê các điểm họp chợ tạm trên các trục đường giao thông đang tồn tại.

Đồng thời, thực hiện giải tỏa các tụ điểm này nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Sau giải tỏa, tổ chức tốt lực lượng duy trì, kiên quyết không để các điểm chợ tạm tái phát trở lại hoặc phát sinh mới.

UBND huyện Phúc Thọ cũng lưu ý các xã, thị trấn sắp xếp lại bố trí các ngành hàng, quầy hàng đầy đủ, hợp lý trong chợ, không để hoạt động mua bán diễn ra bên ngoài chợ. Đối với các xã chưa có chợ, cần bố trí điểm họp chợ tạm không nằm trên trục đường giao thông...