Giảm học sinh trái tuyến

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP đã chấp thuận đề nghị của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10) năm học 2011-2012.

KTĐT - UBND TP đã chấp thuận đề nghị của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinhđầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10) năm học 2011-2012.

 

Theo đó, về cơ bản, công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Hà Nội giữ ổn định như năm trước. Năm học 2011 - 2012, các trường phổ thông của Hà Nội bảo đảm đáp ứng nhu cầu học cho 100% số học sinh trong độ tuổi. Cụ thể, Hà Nội có 105.600 trẻ ở độ tuổi vào lớp 1 và 86.500 học sinh vào lớp 6. Việc tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 tại Hà Nội vẫn thực hiện theo tuyến căn cứ vào địa bàn cư trú (lớp 1) và xét tuyển (lớp 6). Theo dự kiến, các trường công lập sẽ bắt đầu thời gian tuyển sinh đối với học sinh diện đúng tuyến từ đầu tháng 7, các trường còn chỉ tiêu sẽ tiếp tục tuyển học sinh trái tuyến. Năm 2011, Hà Nội có 345.000 trẻ vào mầm non, các trường mầm non sẽ đáp ứng chỗ học cho khoảng gần 30% số trẻ nhà trẻ, 85% số trẻ mẫu giáo và hầu hết số trẻ 5 tuổi.

 

UBND TP giao Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp bảo đảm đúng pháp luật, chính xác, công bằng, khách quan, thuận tiện cho học sinh và phụ huynh và tránh tình trạng quá tải.