DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế: Gọn đầu mối là giải pháp quan trọng

Hà Bình
24-09-2016 10:54
Ngày 23/9, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội do Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với quận Hà Đông và huyện Chương Mỹ, giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 và thực hiện chính sách tinh giản biên chế của TP.
Theo lãnh đạo quận Hà Đông, trong khối hành chính quận đang có 135 biên chế, 13 hợp đồng theo Nghị định 68, so với chỉ tiêu được phân bổ năm 2016, vẫn còn thiếu 9 công chức. Với các đơn vị sự nghiệp, hiện vẫn thiếu 13 chỉ tiêu. Theo phương án và lộ trình tinh giản biên chế quận, năm 2016, quận thực hiện kiện toàn, sáp nhập đối với khối văn hóa thể thao. Đến năm 2021, quận cần giảm 14 công chức, 12 viên chức so với hiện có, nhưng riêng số người về hưu từ nay đến năm 2021, quận đã đảm bảo được yêu cầu giảm 10% và còn được tuyển mới thêm một số công chức.
Tại Chương Mỹ, lãnh đạo huyện cho biết, so với số chỉ tiêu được giao, huyện vẫn chưa tuyển đủ số lượng viên chức. Nhưng so với số hợp đồng lao động theo Nghị định 68, huyện lại đang tuyển vượt khá nhiều. Như tại khối hành chính hiện, đang có 41 lao động hợp đồng, nhưng chỉ tiêu được giao chỉ có 22; khối sự nghiệp cũng vượt quá 30 người. Lý do được lãnh đạo huyện đưa ra là do địa bàn lớn, công việc nhiều, nên đã ký hợp đồng lao động nhiều hơn với chỉ tiêu tại các phòng LĐTB&XH, phòng TNMT.
Trong quá trình giám sát, tình trạng giao việc nhưng không giao bộ máy và ngân sách; chồng lấn trong chức năng, nhiều đầu mối cũng được chỉ ra. Lãnh đạo quận Hà Đông và huyện Chương Mỹ đều cho rằng, lực lượng thanh tra xây dựng phân cấp không hợp lý (con người Sở Xây dựng quản lý, nhiệm vụ quận, huyện quản), gây khó khăn trong thực hiện quản lý trật tự xây dựng; Ban bồi thường GPMB, Trung tâm phát triển quỹ đất cũng chồng chéo nhiệm vụ; lĩnh vực y tế cấp quận, huyện nhiều đầu mối, phân cấp cũng chưa triệt để; Chi nhánh Văn phòng quản lý đất đai ở quận, huyện trực thuộc Sở TN&MT cũng gây khó khăn khi con người thì Sở quản, nhiệm vụ lại thực hiện tại địa bàn quận… Vì vậy, các quận, huyện đều đề nghị TP xem xét, thu gon đầu mối và phân cấp triệt để, nhằm phát huy hiệu quả trong giải quyết công việc ở từng lĩnh vực.
Qua thực tế giám sát, Ban Pháp chế HĐND TP đề nghị các địa phương cần bám sát các văn bản của T.Ư và TP, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối không cần thiết, coi đây là một giải pháp quan trọng; làm tốt công tác ổn định tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức trong diện sắp xếp, dôi dư. Đồng thời, không nên chỉ thống kê số lượng tinh giản trên cơ sở người về hưu, cần phải rà soát, để tinh giản các trường hợp không đáp ứng được yêu cầu. Đoàn giám sát cũng đồng tình với kiến nghị của các quận, huyện về việc thu gọn đầu mới các lĩnh vực còn sự chồng chéo trong quản lý, chức năng như quản lý trật tự xây dựng, GPMB, y tế.
Khẳng định ở cơ quan nào cũng có sức ép quan hệ, nhưng Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam cho rằng: Các quận, huyện phải xây dựng lộ trình thực hiện tinh giản chặt chẽ; tổ chức đánh giá chất lượng công chức, viên chức hàng tháng, quý, trên cơ sở đó tính toán bố trí, sắp xếp cho phù hợp trên tinh thần gọn bộ máy nhưng cán bộ phải giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đảm đương công việc nhằm mục tiêu tăng chất lượng, hiệu quả.