Giới thiệu cơ hội đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 24/1, Tập đoàn Vinacapital tổ chức giới thiệu về Quỹ mở đầu tiên của Việt Nam - Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh Vinawealth (VFF). Đây là quỹ mở đầu tiên tại Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ đầu tư công chúng.

VFF đầu tư chủ yếu vào trái phiếu (khoảng 80%) như trái phiếu (TP) Chính phủ hoặc TP được Chính phủ bảo lãnh, tín phiếu kho bạc... và các tài sản được phép đầu tư khác theo quy định. Chứng quỹ Quỹ VFF được phát hành lần đầu với mức giá 10.050 đồng/chứng chỉ và giá trị mua tối thiểu của nhà đầu tư là 1.005.000 đồng tương đương 100 chứng chỉ quỹ.

So với quỹ đóng, nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ mở được quyền bán lại chứng chỉ theo giá trị thuần vào thời điểm giao dịch.