DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước

06-06-2014 16:12
Kinhtedothi - Đến năm 2015, 100% văn thư của các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn sẽ ứng dụng xác thực chữ ký số chuyên dùng trong giao dịch hành chính trên mạng của TP Hà Nội.
Đây là một trong 5 mục tiêu mà UBND TP Hà Nội đặt ra nhằm triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong toàn bộ các cơ quan nhà nước TP Hà Nội đến năm 2015. 

Ngoài ra, từ nay đến năm 2015, 100% sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn sẽ ứng dụng chữ ký số chuyên dùng vào hệ thống thư điện tử TP. 100% sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và 60% UBND các xã, phường, thị trấn ứng dụng chữ ký số chuyên dùng vào hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. 100% văn bản hành chính giao dịch giữa các cơ quan nhà nước từ TP, quận, huyện, thị xã và 60% văn bản hành chính giao dịch giữa các cơ quan nhà nước cấp xã, phường, thị trấn dưới dạng văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số chuyên dùng. 100% sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn có ứng dụng chữ ký số chuyên dùng vào hệ thống “một cửa” điện tử.

Đặc biệt, đến năm 2020, Hà Nội sẽ triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trên quy mô lớn đến tất cả các cán bộ, công chức của các cơ quan nhà nước từ TP đến các xã, phường, thị trấn; thực hiện tích hợp chữ ký số chuyên dùng vào dịch vụ trực tuyến, các hệ thống thông tin, ứng dụng chuyên ngành của TP và các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu các sở, ban, ngành UBND quận, huyện, thị xã phải định kỳ 3 tháng một lần báo cáo về Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội việc thực hiện ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị mình.
TAG: