Hà Nội: 100% đơn vị có mô hình can thiệp, phòng ngừa bạo lực gia đình

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 27/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn TP.

Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN
Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và phát triển bền vững đất nước.

Cụ thể, TP phấn đấu đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt 100% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; đặc biệt quan tâm số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt 100% các gia đình được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại.

Phấn đấu đến năm 2025 và đạt 90% và đến năm 2030 đạt 100% các địa phương có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt 100% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới và hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng khu dân cư.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt 100% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đáng chú ý, TP đặt mục tiêu hằng năm 95% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; 100% người bị bạo lực được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em.

UBND TP giao Sở VH&TT phối hợp với các Sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, cơ quan có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.