Hà Nội: Các trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 – 2022

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện ba công khai và gửi thông tin xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 trước ngày 25/1/2021.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã có yêu cầu thủ trưởng các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm GDNN – GDTX, trường trung cấp và cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022.
Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.
Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục mầm non phải công khai cam kết chất lượng giáo dục; mức học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt, GDTX công khai cam kết chất lượng giáo dục, kiểm định cơ sở giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; mức thu học phí và các khoản khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học.
 Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022.
Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện Thông tư số 13/2020/TT-BGD ĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, đơn vị xây dựng kế hạch trường lớp và xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Các cơ sở giáo dục công lập cần tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của đơn vị theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. Các cơ sở triển khai thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý, giáo viên theo Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019. Và, thực hiện tốt ba công khai, chấn chỉnh tình trạng thu chi theo quy định.
Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 11/11/2013 của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn TP Hà Nội.
Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục ngoài công lập tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 740/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/02/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc ban hành Quy định về điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 thực hiện đối với các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Đồng thời, thực hiện tốt ba công khai, chấn chỉnh tình trạng thu chi trong nhà trường theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần