DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội chọn năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”

Linh Chi
08-12-2016 09:48
Kinhtedothi - Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 484-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy xung quanh chủ đề công tác năm 2017 của TP Hà Nội.

Theo đó, Thường trực Thành ủy thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm 2017 của TP là “Năm kỷ cương hành chính 2017”, nhằm tạo đột phá trong củng cố kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại công sở, các địa điểm công cộng, nơi cư trú của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP. Thông qua vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu để tạo sự lan tỏa, từng bước nâng cao kỷ cương trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ các cấp của TP.

Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung chủ đề công tác năm 2017 bằng các chương trình, kế hoạch công tác; rà soát bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của từng cơ quan, đơn vị; khẩn trương hoàn thiện, ban hành bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và tại các cơ quan, đơn vị hành chính TP để thực hiện đồng bộ trên toàn TP.