Hà Nội: Chuẩn bị tái giám sát về các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo kế hoạch tái giám sát của Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội xung quanh việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND Thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Hà Nội, đối tượng dự kiến giám sát gồm: UBND Thành phố; các sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc; UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn...

Hôm nay (8/3), HĐND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 21/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND TP về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, Đoàn giám sát do Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn, cùng 12 thành viên là lãnh đạo các Ban của HĐND TP, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.

Trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này, mục đích, yêu cầu tái giám sát được đặt ra là: Tiếp tục giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kết luận giám sát HĐND TP về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP; tiến độ, kết quả xử lý các vi phạm và làm rõ các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân của hạn chế trong tổ chức thực hiện xử lý vi phạm; đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm sử dụng đất hiệu quả phục vụ phát triển KT-XH của Thủ đô, đồng thời báo cáo kết quả giám sát với HĐND TP. 

 Thường trực HĐND TP Hà Nội giám sát tại quận Hà Đông về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn, tháng 5/2018

Nội dung tái giám sát gồm: Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các kết luận giám sát, kiến nghị của HĐND TP về quản lý nhà nước đối với các dự án sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách; tiếp tục đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn TP theo Luật Đất đai năm 2003 và năm 2013 (tập trung từ năm 2012 đến hết năm 2020); tiếp tục rà soát, tổng hợp danh sách dự án chậm triển khai, vi phạm luật Đất đai đã được xử lý và chưa được xử lý theo kết luận giám sát của HĐND TP; tổng hợp những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và kiến nghị với các cơ quan hữu quan về công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn TP. 

Đối tượng dự kiến giám sát gồm: UBND TP; các sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc; UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Hình thức là tái giám sát qua báo cáo và giám sát trực tiếp tại một số dự án chậm triển khai, chậm khắc phục vi phạm theo kết luận giám sát của HĐND TP. 

Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo theo yêu cầu và gửi về Thường trực HĐND TP trước ngày 15/3/2021 và sẽ bố trí làm việc cụ thể với các đơn vị trong thời gian cuối tháng 3, đầu tháng 4/2021. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP là bộ phận thường trực giúp Đoàn giám sát triển khai nội dung tái giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả giám sát.

Trước đó, ngày 14/1/20201, Thường trực HĐND TP đã có văn bản số 09/HĐND-KTNS gửi UBND TP đề nghị UBND TP báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị Đoàn giám sát đã nêu tại Báo cáo số 57/BC-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND TP và làm rõ kết quả rà soát, xử lý, giải quyết đối với 383 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm luật Đất đai trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã; các dự án phát sinh từ thời điểm HĐND TP giám sát đến nay. Cùng đó, đề nghị báo cáo việc thực hiện các nội dung kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND TP nêu tại Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 16/8/2018.