Hà Nội: Công khai giá, giấy phép trông giữ xe

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đây là quy chế vừa được Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Vũ Văn Viện đưa ra đối với các đơn vị trông giữ xe theo mô hình “khoán quản” trên địa bàn.

Theo quy chế, tại các điểm trông giữ phương tiện phải có biển hiệu ghi rõ tên đơn vị được cấp phép; số giấy phép; thời hạn của giấy phép; vị trí, diện tích được cấp phép. Đồng thời, tại các điểm trông giữ cũng sẽ có bảng niêm yết giá trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô theo quy định hiện hành của UBND thành phố, đặt tại nơi dễ quan sát và theo mẫu do UBND quận quy định.

 

Nếu điểm trông giữ nào của doanh nghiệp bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính từ 2 lần trở lên (trong một năm) thì bị thu hồi giấy phép. Nếu doanh nghiệp có 3 điểm bị thu hồi giấy phép thì sẽ bị đình chỉ hoạt động.