Hà Nội: Đại hội cấp trên cơ sở đã được tổ chức đạt kết quả toàn diện

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 730-BC/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Báo cáo, Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã được tổ chức thành công, đạt kết quả toàn diện, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, theo đúng tiến độ, nhất là trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
 
Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng của các Đảng bộ; là ngày hội lớn, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị. Điều này góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Cụ thể, 50/50 Đại hội đã thực hiện đủ 4 nội dung theo Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8-7-2019 của Thành ủy về “Tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”. Số lượng các đồng chí trúng cử cấp ủy đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 là 1.621 đồng chí. Trong đó, có 430 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu, đạt tỷ lệ 26,5%; 179 đồng chí cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi), đạt 11%; 372 đồng chí cán bộ nữ, đạt 22,9%. Số cán bộ cấp ủy khóa mới có trình độ trên đại học đạt 64%; có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân đạt 86,9%. Các đại hội đều bầu đủ số lượng đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố với tổng số lần lượt là 432 và 60 đồng chí.
Điểm mới của Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở tại Hà Nội lần này là đã có 17 đảng bộ bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội (đạt tỷ lệ 34%). 17/17 đồng chí được giới thiệu đều trúng cử với số phiếu rất cao, trong đó 6 đồng chí đạt tỷ lệ 100%, còn lại thấp nhất đạt tỷ lệ 96,1%.
Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã chỉ ra 6 kinh nghiệm từ công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy cho rằng, phải phát huy mạnh vai trò, trách nhiệm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách cơ sở. Cấp ủy phải nắm vững các văn bản, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy để chuẩn bị kỹ, đầy đủ các nội dung đại hội; thực hiện tốt tất cả các nội dung của Đại hội, tránh tình trạng coi trọng công tác bầu cử mà xem nhẹ các nội dung khác. Quá trình chuẩn bị nhân sự trước, trong và sau Đại hội phải quan tâm thực hiện tốt công tác tư tưởng, đánh giá đúng và nắm chắc tình hình cán bộ, sâu sát cơ sở, có giải pháp cụ thể đối với những đơn vị phức tạp…
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Thành ủy khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động, xây dựng các chương trình công tác toàn khóa; xây dựng các đề án, chuyên đề thực hiện các nhiệm vụ trong Báo cáo chính trị; sớm hoàn thiện hồ sơ trình chuẩn y các chức danh bầu cử trong Đảng theo quy định; xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, ban thường vụ và thường trực cấp ủy; phân công cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ phụ trách công việc, đơn vị...