Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022

Thuần Hưng- Linh Dương/giaothonghanoi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ từ ngày 1/6/2022 đến ngày 30/6/2022, được ghi nhận qua camera giám sát.

Danh sách phạt nguội tháng 6/2022 xem dưới đây

Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 1
 Stt từ 1-25
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 2
 26-53
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 3
54-81 
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 4
 82-109
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 5
110-137 
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 6
138-165 
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 7
166-193 
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 8
194-221 
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 9
222-249 
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 10
250-277 
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 11
278-305 
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 12
 306-333
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 13
 334-361
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 14
 362-389
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 15
 390-417
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 16
418-445 
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 17
 446-473
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 18
474-501 
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 19
 502-529
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 20
 530-557
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 21
 558-585
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 22
 586-613
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 23
 614-641
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 24
 642-669
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2022 - Ảnh 25
 670-671

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần