Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022

Thuần Hưng - Linh Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ từ ngày 1/8/2022 đến ngày 30/8/2022, được ghi nhận qua camera giám sát.

Danh sách phạt nguội tháng 8/2022 xem dưới đây

Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 1
STT 1-26
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 2
STT 27-54
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 3
STT 55-82
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 4
 STT 83-110
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 5
STT 111-138
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 6
STT 139-166
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 7
STT 167-194
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 8
STT 195-222
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 9
STT 223-250
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 10
 STT 251-278
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 11
 STT 279-306
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 12
STT 307-334
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 13
STT 335-362 
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 14
 STT 363-390 
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 15
 STT 391-418
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 16
STT 419-446
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 17
 STT 447-474
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 18
  STT 475-502
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 19
STT 503-530
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 20
STT 531-558
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 21
 STT 559-586
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 22
 STT 587-614
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 23
 STT 615-642
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 24
 STT 643-670
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 25
 STT 671-698
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 26
 STT 699-726
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2022 - Ảnh 27
STT 727-731