Hà Nội đặt mục tiêu tăng 45 xã/phường đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch số 07/KH-UBND (ngày 6/1) về phòng chống tai nạn thương tích – xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành và thay đổi hành vi của cộng đồng về thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, hạnh phuc của gia đình và xã hội.

Cụ thể, TP tập trung thực hiện các mục tiêu nâng cao năng lực của các cấp, ngành trên địa bàn Thủ đô trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai, giám sát các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng. Duy trì và nhân rộng các mô hình Cộng đồng an toàn – tiêu chuẩn Việt Nam phòng chống tai nạn thương tích. Nâng cao năng lực ghi nhận, giám sát và báo cáo dữ liệu tai nạn thương tích.

Đáng chú ý, TP đặt ra chỉ tiêu 20% dân số được tiếp cận các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích xây dựng ngôi nhà an toàn; duy trì 155 cộng đồng an toàn tiêu chuẩn Việt Nam, tăng 45 xã/phường đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn…

UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế là cơ quan thường trực, phối hợp với các sở, ngành chủ trì tham mưu cho UBND TP kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thuơng tích, tham mưu cho Ban chỉ đạo TP xây dựng kế hoạch hoạt động giai đoạn; kế hoạch hàng năm và chỉ đạo tổ chức triển khai hoạt động phòng chống tai nạn thương tích trên địa bàn TP.