DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 8,5% trong năm 2016

10-07-2015 14:47
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 với mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt trên 8,5%.
Chỉ thị nêu rõ, năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở . ban, ngành, quận huyện, thị xã và các Tổng Công ty trực thuộc thành phố quán triệt Chỉ thị số 11 CT- TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP thành phố yêu cầu, kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2016 sẽ được xây dựng đựa trên mục tiêu tổng quát là tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý, nền kinh tế phát triển bền vững. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống Nhân dân.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đẩy mạnh sự nghiệp phát triển văn hóa giáo dục, y tế. làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quốc phòng, an ninh giữ vững trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tiếp tục cải cách hành chính và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Để việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 phải bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp theo đúng phân cấp. Bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng trong xây dựng kế hoạch và phân bố nguồn lực, ngân sách nhà nước…

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2015 của ngành mình, cấp mình trên cơ sở: Đánh giá các kết quả đã đạt được so với mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 đã đề ra, đồng thời, cập nhật đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm (2011 - 2015).

Phân tích làm rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, tồn tại để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở kết quả đạt được, căn cứ các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2016 - 2020) trình Đại hội Đảng cấp mình, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước.

Trong đó làm rõ cơ hội, thách thức đối với phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương, các sở, ban, ngành và địa phương xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Liên quan đến nội dung trên, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 phải kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2016 - 2020) và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) của thành phố để bảo đảm tính khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 phải bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp theo đúng phân cấp. Bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng trong xây dựng kế hoạch và phân bố nguồn lực, ngân sách nhà nước…
TAG: