DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội đẩy mạnh công tác cấp sổ đỏ

01-08-2014 17:18
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã có công văn số 5638/UBND-TNMT yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai, đẩy mạnh công tác cấp sổ đỏ cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn TP.
Theo đó, TP yêu cầu Sở TN&MT, các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội triển khai ngay việc công nhận quyền sử dụng đất, cấp sổ đỏ; tích cực, chủ động giải quyết, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch cấp sổ đỏ năm 2014 đã được phê duyệt.

Ngoài ra, TP giao Sở TN&MT định kỳ hằng tháng tổ chức giao ban với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã về công tác cấp sổ đỏ; tổng hợp, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo UBND TP.

 
Ảnh: Dự án khu đô thị mới Bắc QL 32, huyện Hoài Đức chưa tiến hành thủ tục cấp sổ đỏ cho các hộ dân.
 Dự án khu đô thị mới Bắc QL 32, huyện Hoài Đức chưa tiến hành thủ tục cấp sổ đỏ cho các hộ dân.
TP cũng yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương hoàn thiện Dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai TP Hà Nội, báo cáo TP quyết định phê duyệt trước ngày 15/8. Sau khi được phê duyệt, Sở lựa chọn các quận, huyện còn nhiều trường hợp chưa được cấp sổ đỏ lần đầu để ưu tiên triển khai thực hiện trước, tạo điều kiện đẩy nhanh công tác cấp sổ đỏ tại địa phương.

Đối với việc cấp sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình mua nhà ở tại các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, TP giao Sở TN&MT chủ trì cùng các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã (thực hiện theo địa bàn từng quận, huyện, thị xã) mời các chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, khu nhà ở để kiểm tra, hướng dẫn đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể lập hồ sơ; xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời việc cấp sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình. Thời gian thực hiện trong tháng 8/2014.

Sau khi tổ chức làm việc với các đơn vị, Sở TN&MT tiếp tục ra thông báo gửi các chủ đầu tư dự án yêu cầu thực hiện. Sau thời hạn 15 ngày nếu chưa thực hiện thì ra văn bản đôn đốc; sau 5 ngày không thực hiện thì lập danh sách, báo cáo UBND TP tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật của chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật. Các trường hợp vi phạm phải xử lý theo quy định và lập hồ sơ quản lý để làm căn cứ không xem xét giao đất, cho thuê đất các dự án khác theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội xác định các trường hợp chủ đầu tư không hợp tác, gây khó khăn cho người mua nhà khi giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ, báo cáo Sở TN&MT xử lý theo quy định.

Các chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu nhà ở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch; lập hồ sơ cấp sổ đỏ của dự án, báo cáo Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để có kế hoạch phối hợp thực hiện; thông báo cụ thể kế hoạch cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mua nhà tại dự án để thực hiện; thông báo các trường hợp hộ gia đình không kê khai, chưa có nhu cầu xin cấp sổ đỏ; cung cấp đầy đủ hồ sơ về dự án cho các trường hợp tự liên hệ với Sở TN&MT để làm thủ tục cấp sổ đỏ.
TAG: