Hà Nội: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 để thúc đẩy sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn

Thùy Linh. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều nay (22/9), tại Kỳ họp thứ hai, HĐND TP khóa XVI, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành xem xét về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công cấp TP năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công cấp TP năm 2022; việc các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội.

Trình bày Tờ trình của UBND TP về nội dung này, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “đẩy lùi dịch bệnh, phát triển KT-XH” trong bối cảnh TP bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND TP kính trình HĐND TP phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp TP năm 2021.
Cụ thể, về phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công dự án XDCB tập trung cấp TP năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2021 của TP là 51.241.326 triệu đồng, gồm: Ngân sách cấp huyện là 18.713.000 triệu đồng; ngân sách cấp TP là 32,528.326 triệu đồng, trong đó có 6.221.327 triệu đồng có thể sử dụng để điều chỉnh, bổ sung (chưa phân bổ 5.171.327 triệu đồng và nguồn vốn đầu năm dự kiến cho một số nhiệm vụ nhưng đến nay chưa sử dụng là 1.050.000 triệu đồng). Phương án điều chỉnh, bổ sung cụ thể như sau: Điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án XDCB tập trung với tổng số vốn giảm 746.000 triệu đồng, trong đó: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 3.253.889 triệu đồng của 56 dự án; điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 2.507.889 triệu đồng của 68 dự án.

Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trình bày Tờ trình của UBND TP về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công cấp TP năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công cấp TP năm 2022  

Về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP, hỗ trợ ngân sách cấp huyện năm 2021, UBND TP đề xuất hỗ trợ bổ sung 1.066.000 triệu đồng thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia: Hỗ trợ bố sung 243.000 triệu đồng cho 33 dự án thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội; hỗ trợ bổ sung 823.000 triệu đồng để thanh toán dự án hoàn thành thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ứng Hòa; hỗ trợ bổ sung 2.372.000 triệu đồng cho 184 dự án của các huyện, thị xã xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH.
Nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung từ nguồn vốn điều chỉnh giảm các dự án XDCB tập trung của TP và từ nguồn vốn đã bố trí dự toán đầu tư cho các chương trình, nhiệm vụ nhưng đến nay chưa phân bố chi tiết và chưa sử dụng.
THeo Giám đốc Sở KH-ĐT, phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của TP cơ bản đáp ứng nhu cầu đề xuất bố trí vốn thực hiện các dự án của các chủ đầu tư, đảm bảo tổng nguồn vốn đầu tư công của TP và tuân thủ nguyên tắc điều chỉnh, quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN. Sau phương án điều chỉnh kế hoạch năm 2021, nguồn vốn còn lại của cấp TP còn có thể sử dụng để tiếp tục phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án là 3.529.327 triệu đồng.
Bên cạnh đó, căn cứ trên các quy định của pháp luật về cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn của TP trong việc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở rà soát báo cáo của các quận về xác nhận nguồn vốn hỗ trợ phù hợp quy định, báo cáo của các huyện về cam kết khả năng thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021, UBND TP trình HĐND TP về tổng kinh phí 6 quận (Long Biên, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 8 huyện (Ba Vì, Phúc Thọ, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Mê Linh, Ứng Hòa) kinh phí 370 tỷ đồng cho 16 dự án.

 Các đại biểu dự Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI
Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công cấp TP năm 2022, tờ trình của UBND TP cho biết, theo dự kiến khả năng cân đối ngân sách TP, nguồn vốn đầu tư phát triển TP năm 2022 là 51.073.620 triệu đồng. Kế hoạch đầu tư phát triển cấp TP sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ:Tập trung bố trí vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và TP, các công trình trọng điểm của TP và các dự án nhiệm vụ chi cấp TP thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết của HĐND TP về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 của TP; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triến kinh tế dân tộc miền núi.
 Đồng thời, hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biếu Đảng bộ TP lần thứ XVII, giai đoạn 2021-2025 và giải quyết vấn đề an sinh xã hội, dân sinh bức xúc trên địa bàn; hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc ngành dọc QP-AN, PCCC và tư pháp theo Nghị quyết 30/2013/NQ-HĐNĐ ngày 6/12/2013 của HĐND TP, Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp.
Thẩm tra về vấn đề này, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hồ Vân Nga cho biết: Kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 đến nay là rất chậm so với yêu cầu, tỷ lệ giải ngân đến 15/9/2021 mới đạt 32,2% kế hoạch Chính phủ giao và bằng 26,2% kế hoạch TP giao, thấp nhất so với cùng kỳ trong nhiều năm gần đây. Theo báo cáo của UBND TP, qua quá trình thực hiện trên thực tế từ đầu năm đến nay xác định nhiều dự án gặp vướng mắc, không thể đáp ứng yêu cầu tiến độ và không thể giải ngân hết kế hoạch vốn đã được giao, trong khi, một số dự án khác có khả năng đẩy nhanh tiến độ, có nhu cầu bổ sung vốn để thanh toán, một số dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định để có thể được bố trí vốn thực hiện và khởi công mới. Hơn nữa, trong dự toán nguồn vốn đầu tư công năm 2021 đã được HĐND quyết nghị tại Kỳ họp tháng 12/2020 vẫn còn một số khoản chưa phân bổ chi tiết đến từng dự án, cho các chủ đầu tư để làm căn cứ triển khai thực hiện.
Vì vậy, Ban Kinh tế-Ngân sách thống nhất với đề xuất của UBND TP về sự cần thiết phải điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 để góp phần thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn đầu tư công của TP.