Hà Nội: Doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 11,7%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong tháng 11, hoạt động thương mại của Hà Nội diễn ra rất sôi động do các chương trình xúc tiến thương mại thông qua việc tổ chức tháng khuyến mại, tuyên truyền quảng bá “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

KTĐT - Trong tháng 11, hoạt động thương mại của Hà Nội diễn ra rất sôi động do các chương trình xúc tiến thương mại thông qua việc tổ chức tháng khuyến mại, tuyên truyền quảng bá “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cục Thống kê Hà Nội cho biết, tháng 11 - tháng khuyến mại, đã góp phần giúp tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội của thành phố Hà Nội đạt 47.680,5 tỷ đồng, tăng 1,7% so tháng trước và tăng 11,7% so cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 11, hoạt động thương mại của Hà Nội diễn ra rất sôi động do các chương trình xúc tiến thương mại thông qua việc tổ chức tháng khuyến mại, tuyên truyền quảng bá “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Các cửa hàng bán lẻ và hệ thống siêu thị liên tục đạt doanh số cao trong những ngày đầu tiên của tháng khuyến mại.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế Cục Thống kê Hà Nội, điều đó cho thấy, kinh tế của Hà Nội dù còn khó khăn nhưng phát triển theo chiều hướng tích cực, toàn diện, đặc biệt ngành thương mại giữ được tốc độ tăng trưởng khá.

Dự kiến 11 tháng 2009, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội của Hà Nội đạt 495.092,5 tỷ đồng, tăng 13,8% so cùng kỳ năm trước (mức tăng của cùng kỳ năm trước là 29,1%), trong đó tổng mức bán lẻ tăng 19,6%./.