Hà Nội: Đông Anh, Gia Lâm tiến gần mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong năm 2023, Hà Nội phấn đấu hoàn thành đề án đưa hai huyện Đông Anh và Gia Lâm lên quận. Song hành với đó, Thành phố chỉ đạo hai địa phương tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để về đích huyện nông thôn mới nâng cao trước khi lên quận.

Tại huyện Đông Anh, theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, địa phương này hiện có có 12/23 xã (đạt 52,2%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, hiện Đông Anh đã đạt 6/9 tiêu chí.

6 tiêu chí đã đạt gồm: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi và phòng chống thiên tai, Điện, Chất lượng môi trường sống, An ninh trật tự - Hành chính công. 3 tiêu chí chưa đạt là: Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Kinh tế và Môi trường.

Khu vực trung tâm huyện Đông Anh (TP Hà Nội).
Khu vực trung tâm huyện Đông Anh (TP Hà Nội).

Với tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục, tỷ lệ người dân huyện Đông Anh tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) mới đạt 93% (yêu cầu ≥ 95%); huyện có 3/5 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (yêu cầu 100% số trường THPT đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất 1 trường đạt chuẩn mức độ 2).

Về khía cạnh Kinh tế, huyện Đông Anh chưa có vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của huyện được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, được cấp mã vùng và có ứng dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến.

Đối với bài toán Môi trường, tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường mới đạt 57% (yêu cầu ≥ 80%); Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn mới đạt 57% (yêu cầu ≥ 70%).

Tại huyện Gia Lâm, đến nay địa phương ghi nhận có 15/20 xã (đạt 75%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đã đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao gồm: Quy hoạch, Thủy lợi và phòng chống thiên tai, Điện, Kinh tế, An ninh trật tự - Hành chính công. 

 

Ngoài hai huyện Đông Anh và Gia Lâm, Hà Nội cũng đang đôn đốc 3 huyện khác gồm: Đan Phượng, Thanh Trì, Hoài Đức, hoàn thành các tiêu chí để phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao ngay trong năm 2023.

4/9 tiêu chí cơ bản đạt gồm: Giao thông, Y tế - Văn hoá - Giáo dục - Môi trường và Chất lượng môi trường sống. Giao thông có 3 chỉ tiêu, trong đó 2 chỉ tiêu đã đạt theo quy định. Còn chỉ tiêu bến xe khách trung tâm huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại III trở lên chưa đạt.

Đối với Y tế - Văn hóa - Giáo dục: Chỉ tiêu về y tế, văn hóa đã đạt theo quy định. Còn chỉ tiêu về giáo dục: Chưa có trường THPT đạt chuẩn mức độ 2; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên chưa đạt chuẩn mức độ 2.

Liên quan đến tiêu chí Môi trường, có 8 chỉ tiêu, trong đó 7 chỉ tiêu huyện đã đạt theo quy định; còn chỉ tiêu: Tỷ lệ chất rắn nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường mới đạt 90% (chỉ tiêu 100%).

Tiêu chí còn lại là Chất lượng môi trường sống, có 9 chỉ tiêu, trong đó huyện Gia Lâm đã đạt 8 chỉ tiêu theo quy định, còn chỉ tiêu: Mô hình xử lý nước (ao, hồ) bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường chưa đạt theo quy định.

Để hoàn thành mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí đề nghị UBND các huyện: Đông Anh, Gia Lâm bên cạnh việc thực hiện đề án xây dựng huyện thành quận, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao chưa đạt, cơ bản đạt theo các văn bản chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ huyện nông thôn mới nâng cao trình UBND TP Hà Nội trước tháng 9/2023.