DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Học sinh lớp 1 và lớp 2 được miễn kiểm tra cuối năm

Nam Du
07-08-2021 10:21
Kinhtedothi – Sở GD&ĐT vừa có văn bản hướng dẫn về việc kết thúc năm học 2020- 2021 đối với giáo dục bậc tiểu học; trong đó nhấn mạnh việc linh hoạt trong đánh giá năm học với khối lớp 1 và lớp 2.
Tin liên quan
Trong công văn số 2811/ SGDĐT- GDPT ngày 6/8/2021 gửi các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã; trường chuyên biệt trực thuộc Sở, Sở GD&ĐT Hà Nội nêu rõ: Thực hiện Công văn số 3319/BGDĐT-GDTH ngày 6/8/2021 của Bộ GD&ĐT về việc kết thúc năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu học tại TP Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn quản lý chưa hoàn thành việc kiểm tra đánh giá định kỳ các môn học cuối học kỳ 2, không đủ điều kiện để kiểm tra trực tuyến theo quy định của Bộ GD&ĐT được vận dụng Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT) để hoàn thành việc đánh giá, xếp loại học sinh; giao quyền cho giáo viên dựa vào kết quả học kỳ I, kết quả giữa kỳ II và kết quả đánh giá thường xuyên để khẳng định kết quả năm học 2020 - 2021 đối với học sinh lớp 1, lớp 2.
 Giao quyền giáo viên đánh giá kết quả năm học của học sinh lớp 1, lớp 2
Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã, trường chuyên biệt trực thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện về Sở GD&ĐT trước ngày 15/8/2021 để kịp thời chuẩn bị cho năm học mới.