DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội khơi thông vướng mắc về đất sau dồn điền đổi thửa

Khang Nhi
29-07-2016 09:47
Kinhtedothi - Tại Công văn số 4433/UBND-ĐT, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến chỉ đạo về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.
 Công văn nêu rõ, để đảm bảo thực hiện hoàn thành việc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận trong năm 2016 đối với diện tích đất nông nghiệp đã thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa (theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy), giao UBND các huyện, thị xã thực hiện một số nội dung: Đối với các địa phương, khu vực đã thực hiện dồn điền đối thửa, đã tổ chức giao ruộng cho các hộ gia đình, cá nhân, nhưng chưa hoàn thành việc phê duyệt Đề án dồn điền đổi thửa theo quy định của pháp luật, thực hiện rà soát, hoàn thành việc phê duyệt Đề án dồn điền đổi thửa trước ngày 30/7/2016.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giao chỉ tiêu thực hiện việc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân sau khi thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp (theo từng tháng, quý cho từng xã, phường, thị trấn) đảm bảo thực hiện hoàn thành việc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận các hộ gia đình, cá nhân trong năm 2016.

Thực hiện việc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân sau khi thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp, với tinh thần kế thừa tối đa tài liệu bản đồ, sơ đồ đã có (không chờ kết quả đo đạc); khi hoàn thành công tác đo đạc bản đồ sẽ thực hiện chỉnh lý, đăng ký biến động đất đai vào trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (như biện pháp, giải pháp nêu tại: Văn bản số 2419/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13/7/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo số 188/BC-BCS ngày 23/6/2016 của Ban cán sự Đảng UBND thành phố). Trường hợp đã đo đạc bản đồ địa chính, nhưng chưa thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu theo quy định, thì khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường để phục vụ việc kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa theo quy định.

Trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, thì áp dụng biện pháp cấp chung một Giấy chứng nhận cho các chủ sử dụng đất (trên Giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất) và trao Giấy chứng nhận cho người đại diện; không thực hiện việc chia tách thửa đất, cấp Giấy chứng nhận cho từng nhân khẩu nông nghiệp, để khắc phục những hạn chế của tình trạng ruộng đất manh mún, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Trường hợp có sự chênh lệch diện tích (giữa phương án giao đất theo Nghị định so 64/CP, Giấy chứng nhận đã cấp với diện tích ghi trong Phương án (Đề án) dồn điền đổi thửa được duyệt và diện tích giao đất tại thực địa), thì chỉ đạo, thực hiện việc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận mới cho hộ gia đình, cá nhân theo diện tích ghi trong Phương án (Đề án) dồn điền đổi thửa đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nêu tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thành phố và các giải pháp, đề xuất của Tổ công tác liên ngành thành phố (thành lập theo Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 06/6/2016 của Thành ủy Hà Nội) tại Báo cáo số 234/BC-TCT ngày 04/7/2016, của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7048/STNMT-ĐKTKĐĐ ngày 21/7/2016, để thực hiện việc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa đảm bảo chất lượng, tiến độ, theo quy định của pháp luật…
TAG: