Hà Nội kiểm soát chi mua quà tặng nhân dịp lễ, dịp kỷ niệm ngày thành lập

Tâm Anh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Công văn số 4933/UBND-KT kiểm soát chi mua quà tặng nhân dịp lễ, dịp kỷ niệm ngày thành lập.

Theo Công văn, ngày 4/8/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 10321/BTC-HCSN về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV liên quan đến chi mua quà tặng nhân dịp lễ, dịp kỷ niệm ngày thành lập. Quán triệt nội dung Văn bản số 10321/BTC-HCSN của Bộ Tài chính và các văn bản của Trung ương, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thế thuộc TP và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triến khai các quy định, chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Cụ thể, thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016- 2020 và Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; trong đó xác định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kiếm tra, kịp thời làm rõ khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân trong phạm vi đơn vị quản lý có hành vi lãng phí;
Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi đơn vị quản lý.
Chấp hành nghiêm các quy định về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Nghiêm cấm việc sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước làm quà tặng không đúng quy định dưới mọi hình thức.
Tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 2476/UBND-KT ngày 22/5/2017 của UBND TP về thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc TP, UBND các quận, huyện, thị xã triệt đế tiết kiệm ngân sách nhà nước, kiếm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách nhà nước, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong nước, nước ngoài, lễ hội, lễ kỷ niệm, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, dự án, mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền...

UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan tài chính các cấp (Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện, thị xã) và Kho bạc nhà nước tăng cường công tác kiểm soát chi, rà soát quyết toán của các đơn vị để có biện pháp xử lý nếu có sai phạm.