Hà Nội: Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành Kế hoạch số 147/KH-BVSTBPN về việc kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới tại một số đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội từ năm 2007 đến nay.

Kế hoạch nhằm mục đích nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn TP từ năm 2007 đến nay; đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp khi thi hành Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm đảm bảo tính hiệu quả và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới thời gian tới.

Theo Kế hoạch, hoạt động kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan, đúng quy định pháp luật. Các đơn vị được kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra để việc kiểm tra đạt kết quả. Việc tiến hành kiểm tra không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được kiểm tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần