Hà Nội lập Ủy ban điều phối chung phát triển hệ thống vé liên thông cho vận tải công cộng

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND thành lập Ủy ban điều phối chung (JCC) Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Theo Quyết định này, Ủy ban điều phối chung (JCC) dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng làm Chủ tịch Ủy ban điều phối chung Dự án/Giám đốc dự án.
Ủy ban điều phối chung có trách nhiệm điều hành dự án có hiệu quả, đúng theo biên bản thảo luận đã ký giữa UBND TP Hà Nội và Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA) ngày 31/8/2017; tổ chức triển khai dự án theo Quyết định số 8000/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA.