Hà Nội: Minh bạch 4 khoản thu khác ngoài học phí

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội vừa ban hành công văn số 8568/SGD&ĐT-KHTC về Hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu khác ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2012-2013

Theo công văn, các khoản thu phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi đủ, đúng mục đích, được hạch toán riêng theo từng khoản thu, không được dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho nội dung, mục đích khác; Các khoản thu phải thông báo công khai bằng văn bản tới từng cha mẹ học sinh. Các trường không được thu gộp nhiều khoản vào đầu năm học.

Hà Nội: Minh bạch 4 khoản thu khác ngoài học phí - Ảnh 1

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet

4 khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh

Các khoản thu khác ngoài học phí bao gồm: Khoản thu hộ: Bảo hiểm y tế học sinh; Khoản thu thỏa thuận: Là những khoản đóng góp được thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh.Về khoản này Sở GD-ĐT quy định có 4 khoản thu được phép thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh (HS) gồm: khoản thu phục vụ bán trú, khoản thu học 2 buổi/ngày,tiền học phẩm và khoản thu nước uống tinh khiết cho HS.

Đối với khoản Phục vụ bán trú, tiền ăn: Thỏa thuận với cha mẹ học sinh; Chăm sóc bán trú: Không quá 150.000 đồng/hs/tháng đối với khối mầm non và tiểu học, THCS; Trang thiết bị phục vụ bán trú: Không quá 150.000 đ/hs/năm học đối với khối mầm non và không quá 100.000 đ/hs/năm học đối với khối tiểu học và THCS.

Đối với học 2 buổi/ngày, không quá 100.000 đ/hs/tháng đối với khối tiểu học và không quá 150.000đ/hs/tháng đối với khối THCS;

Đối với khoản thu Học phẩm, không quá 150.000 đ/hs/năm học đối với khối mầm non;

Đối với khoản thu Nước uống tinh khiết cho học sinh, không quá 12.000 đ/hs/tháng đối với các cấp học.

Trên cơ sở mức trần quy định, các cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị xây dựng dự toán chi làm căn cứ tính toán mức thu. Có văn bản thỏa thuận tới từng cha mẹ học sinh về nội dung chi, mức thu với nguyên tắc thu đủ chi trên tinh thần tự nguyện và có sự thống nhất trong Ban giám hiệu nhà trường.

Riêng đối với tiền nước uống cho học sinh: Định mức phân bổ ngân sách tại Quyết định 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND TP Hà Nội đã có kinh phí cho khoản chi này, trong trường hợp cha mẹ học sinh có nhu cầu cho con em mình uống nước tinh khiết thì sẽ đóng thêm một khoản chênh lệch để mua nước uống tinh khiết. Căn cứ vào mức thu thực tế từng thời kỳ, từng cấp học để nhà trường thống nhất với cha mẹ học sinh quyết định mức thu cho phù hợp, nhưng không quá mức quy định tại hướng dẫn này và chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường cần có nước uống tinh khiết cho học sinh.

Các khoản thu trên được thu định kỳ hàng tháng. Riêng đối với tiền học phẩm; trang thiết bị phục vụ bán trú được thu theo học kỳ.

Các cơ sở giáo dục khi thu các khoản thỏa thuận phải sử dụng phiếu thu theo quy định.

Đối với những khoản đóng góp tự nguyện để xây dựng các công trình nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường, các dụng cụ phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh: Bất kỳ hình thức ép buộc nào hay bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh học sinh là vi phạm pháp luật.

Quá trình quản lý, sử dụng phải quán triệt các nguyên tắc: Tự nguyện, đúng mục đích; Dân chủ, công khai, minh bạch.

Đối với khoản viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho: Các trường được phép tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật. Đây là nguồn thu hợp pháp của các trường. Các nguồn thu này phải được ghi chép, quản lý thống nhất qua hệ thống sổ sách kế toán và được chi tiêu theo thỏa thuận với nhà tài trợ và Quy chế chi tiêu nội bộ của trường theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Thông tư số 71/2006/TT-BTC.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Thực hiện theo Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Công khai các khoản thu để nhân dân, cha mẹ học sinh biết

Sở GD&ĐT: Tổ chức công bố công khai các quy định, các khoản thu trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, cha mẹ học sinh biết, thực hiện; Định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm tra việc thực hiện thu, chi các khoản thu khác tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP; Tổng hợp báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện các khoản thu khác của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc và của Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã; Chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc thực hiện các khoản thu ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.

UBND và Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã: căn cứ tình hình thực tế địa phương và văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT để ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc. Công khai các khoản thu trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, cha mẹ học sinh biết, thực hiện; Định kỳ đột xuất tổ chức kiểm tra việc thực hiện thu, chi tại các cơ sở giáo dục trực thuộc; Chịu trách nhiệm trước UBND TP về công tác quản lý thu chi các khoản thu ngoài học phí của các trường trực thuộc;

Các cơ sở giáo dục: công khai các khoản thu để nhân dân, cha mẹ học sinh biết, thực hiện; Tổ chức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu khác theo đúng quy định; Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về các khoản thu chi sai quy định trong nhà trường. Đối với những khoản thu sai quy định phải trả lại học sinh; Có chế độ miễn giảm phù hợp đối với học sinh mà gia đình khó khăn về kinh tế. Tuyệt đối không được để học sinh vì gia đình khó khăn không có tiền đóng góp mà phải bỏ học.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần