DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội quán triệt Nghị quyết T.Ư 10 đến cán bộ, phóng viên báo chí

09-04-2015 10:32
Kinhtedothi - Sáng 9/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) và nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 đến cán bộ, phóng viên báo chí  của TP.
Kinhtedothi - Sáng 9/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) và nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 đến cán bộ, phóng viên báo chí  của TP.
PGS, TS Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng, Thường trực Bộ phận chuyên trách giúp việc Chỉ thị 03 T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư trình bày tại Hội nghị.
PGS .TS Ngô Văn Thạo giới thiệu nội dung Nghị quyết Trung ương T.Ư 10 tại hội nghị.
Tại hội nghị, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí TP Hà Nội đã được nghe PGS, TS Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng, Thường trực Bộ phận chuyên trách giúp việc Chỉ thị 03 T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI);  việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; đánh giá về kết quả 30 năm đổi mới (1986-2016), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015); mục tiêu tổng quát 5 năm tới; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; dự báo tình hình đất nước cũng như thế giới trong những năm tới; phát huy tinh thần sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội…

Đối với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, PGS, TS Ngô Văn Thạo cho biết, đây là việc làm thường xuyên, liên tục không chỉ đối với cán bộ, công chức mà của toàn dân. Với mỗi cán bộ, phóng viên báo chí, bên cạnh việc đẩy mạnh hơn nữa chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với tinh thần trách nhiệm cao nhất thì cần tập trung tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.…
TAG: